public space

Pallet Cafe

Map it |  29 Đường Nguyễn Đỗ Cung, phường Tây Thạnh, quận Tân Bình, Ho Chi Minh City (Thành phố Hồ Chí Minh), Việt Nam (Vietnam)